Promocje
Czaprak York Soler różowy
Czaprak York Soler różowy
129,00 zł 99,00 zł
Bryczesy HE Grace niebieskie
Bryczesy HE Grace niebieskie
330,00 zł 253,00 zł
Krokodylki profesjonalne
Krokodylki profesjonalne
165,00 zł 140,00 zł
szt.
Bezpieczne zakupy
  • Różne formy płatności
  • Gwarantowany zwrot pieniędzy (14 dni na zwrot towaru)
  • Szyfrowane dane i transakcje

Producenci
facebook
Regulamin i Warunki Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

 

Regulamin zamawiania i dostawy produktów objętych programem lojalnościowym w sklepie internetowym Pro-horse wraz z Warunkami Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

TO NIE CZARY PRO-HORSE ROZDAJE TOWARY

1. Wprowadzenie

 Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego TO NIE CZARY PRO-HORSE ROZDAJE TOWARY („Program Lojalnościowy” lub „Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu Punktów.

 Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pro-horse.pl prowadzony przez EWĘ PROCHOWSKĄ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PRO-HORSE EWA PROCHOWSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Piłsudskiego 32/452; 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP 6291499325, REGON 243590884, prowadzi Program Lojalnościowy TO NIE CZARY PRO-HORSE ROZDAJE TOWARY W związku z prowadzeniem tegoż programu został przyjęty „Regulamin zamawiania i dostawy produktów objętych programem lojalnościowym wraz z  Warunkami Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym” w następującym brzmieniu:

2. Postanowienia ogólne

2.1. Za pośrednictwem strony http://www.pro-horse.pl Uczestnik może dokonać wymiany punktów na produkty objęte Programem Lojalnościowym. Wymiana punktów, dostarczanie produktów i wynikające stąd prawa i obowiązki Uczestników uregulowane są przez „

Regulamin zamawiania i dostawy produktów objętych programem lojalnościowym w sklepie internetowym Pro-horse wraz z Warunkami Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym TO NIE CZARY PRO-HORSE ROZDAJE TOWARY

2.2. Punkty zebrane w Programie można wymienić na produkty objęte Programem Lojalnościowym, dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego Pro-horse www.pro-horse.pl w zakładce "Twoje zamówienia" (Panel Klienta).

2.3. Miejscem zawarcia umowy jest miasto Dąbrowa Górnicza.

3. Zamawianie i dostawa produktów

3.1. Aby zamówić Produkt, należy być zarejestrowanym Klientem sklepu Pro-horse, sprawdzić ilość posiadanych punktów oraz z listy dostępnych Produktów wybrać dla siebie właściwy. Wszystko dostępne w zakładce "Twoje zamówienia" (Panel Klienta).

3.2. Dostawca www.pro-horse zapewnia dostarczenie Produktów. Terminy dostawy liczone są od dnia przyjęcia zamówienia i uznania Punktów i wynosi 30 (trzydzieści dni), chyba że wskazany zostanie inny termin

3..3. Koszt dostawy, poniesie zamawiający.

3.4. Jeśli zamówienie obejmuje więcej Produktów, mogą one zostać dostarczone łącznie.

3..5. Produkty zostaną wysłane na adres, który Uczestnicy podali, przy rejestracji.

3.6 Jeśli artykuł nie jest dostępny, zamawiający zostanie niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony.

3.7 Zwrot następuje w takiej samej formie w jakiej zamawiający dokonał transakcji.

4. Program Lojalnościowy

4.1 W ramach Programu w ilości wskazanej na stronie internetowej www.pro-horse za zakupy produktów objętych programem zostaną przyznane punkty w momencie zmiany statusu zamówienia na "przesyłka wysłana", tj. w chwili realizacji zamówienia.

5. Uczestnicy

5.1 Uczestnikiem Programu może być każdy klient, który dokonał rejestracji i dokonał zakupu produktu objętego programem lojalnościowym.

5.2 Dane wprowadzone podczas rejestracji winny być przez Państwa aktualizowane.

5.3 Informacje dotyczące Programu będą Państwu przekazywane za pomocą komunikatów na stronie www.pro-horse.pl, lub przesyłane, w formie elektronicznej (w tym: pocztą e-mail) lub na numer telefonu, który wskazali Państwo w formularzu rejestracyjnym.

6. Przyznawanie Punktów

6.1 W związku z dokonywaniem czynności, o których mowa w pkt 2.2 niniejszych Warunków Uczestnictwa, zostaną Państwu przyznane Punkty. Informacja o liczbie przyznawanych Punktów jest dostępna na stronie internetowej www.pro-horse w zakładce „Twoje zamówienia” (Panel Klienta)

6.2 Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.

6.3 Aby uzyskać Punkty powinni Państwo zarejestrować się i dokonać zakupu produktu objętego programem lojalnościowym.

6.4 Jeżeli nie dojdzie do nabycia towarów lub usług, za które zostały Państwu przyznane Punkty, np. gdy odstąpią Państwo od umowy, wypowiedzą ją, lub uchylą się od skutków prawnych oświadczenia woli, zarządzający Programem Pro-horse Ewa Prochowska zastrzega sobie prawo do cofnięcia przyznanych Państwu Punktów. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji.

6.5 Przyznane Państwu Punkty są zapisywane w zakładce „Moje zamówienia” (Panel Klienta) na elektronicznym koncie suma punktów

7. Wymiana Punktów na Produkty objęte Programem Lojalnościowym

7.1 Przyznane Punkty mogą Państwo wymienić na produkty objęte programem Lojalnościowym.

7.2 Punkty wymieniane są zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Programie, tzn. Punkty uzyskane przez Państwa wcześniej wymieniane są w pierwszej kolejności.

7.3 W związku z przetwarzaniem statusu zamówienia, punkty mogą być dostępne celem wymiany na produkty objęte Programem po zmianie statusu zamówienia na „przesyłka wysłana”, czyli po realizacji zamówienia.

7.4 Nagrody mogą stanowić przychód i podlegać opodatkowaniu.

5.5 Przed wydaniem produktów objętych Programem, zarządzający Programem mogą powtórnie sprawdzić ilość Państwa punktów. Wydanie produktów jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca liczba Punktów.

7.6 Zamówienie i dostawa produktów objętych Programem następuje zgodnie z "Regulaminem zamawiania i dostawy produktów objętych programem lojalnościowym..."  w sklepie internetowym Pro-horse lub zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej www.pro-horse.pl, i jest realizowane na terenie Polski w ciągu trzydziestu dni od dnia zamówienia Produktu, chyba że wskazany zostanie inny termin.

7.7 Sklep Internetowy Pro-horse dostarcza Uczestnikom Programu produkty we własnym imieniu.

 8. Wygaśnięcie Punktów

Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty wygasają po upływie, dwudziestu czterech miesiącach od ich przyznania , jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Produkty zgodnie z zasadami Programu.  Ponadto, jeśli w okresie następujących po sobie dwunastu miesięcy w stosunku nie zostaną Państwu przyznane Punkty ani nie wymienią Państwo Punktów na Produkty, Państwa „suma Punktów” może zostać zamknięta, a znajdujące się na nim Punkty wygasną.

 9. Ustanie uczestnictwa w Programie

9.1 Z ważnych powodów wwww.pro-horse może zawiesić, lub wypowiedzieć Państwu uczestnictwo w Programie . Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie konta osobie nieupoważnionej, nadużycie lub inne naruszenia Warunków Uczestnictwa.

9.2 Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty zebranych Punktów.

9.3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianom, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu Lojalnościowego „TO NIE CZARY PRO-HORSE ROZDAJE TOWARY”, w szczególności zapobiegania nadużyciom. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych pod adresem www.pro-horse.pl poprzez opublikowanie zestawienia wprowadzonych zmian Regulaminu. Wymiana Punktów na produkty objęte Programem „TO NIE CZARY PRO-HORSE ROZDAJE TOWARY”. zależna jest od dostępności u producenta lub importera, współpracującego ze sklepem internetowym Pro-horse.

Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.

Program wchodzi z dniem 20 marzec 2016 r.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony